§ 1 Anvendelse
Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for køb af varer på mcnordic.dk og via Stokbæk MC-cykler ApS.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem mcnordic.dk, Stokbæk MC-cykler ApS og dig.

Du opfordres til at læse Handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Handelsbetingelserne beskriver. Ved køb af Varer på mcnordic.dk accepterer du at være bundet af Handelsbetingelserne.

Der kan på hjemmesiden forekomme typografiske fejl og upræcise formuleringer.

mcnordic.dk forbeholder sig retten til at rette fejl, upræcisheder og mangler samt ændre eller opdatere indholdet på hjemmesiden uden at gøre opmærksom på dette på forhånd.

§ 2 Om mcnordic.dk, Stokbæk MC-cykler ApS
mcnordic.dk er en onlineshop, der ejes og drives af Stokbæk MC-cykler ApS (CVR-nr. 29632014), Rørmosevej 9, 3520 Farum (herefter: mcnordic.dk), shop@mcnordic.dk, tlf. 26 85 42 70.

§ 3 Aftaleindgåelse
Når du klikker ”Gennemfør ordren” i det sidste trin af betalingsprocessen, er din bestilling af Varerne i din varekurv bindende. Umiddelbart herefter modtager du en ordrebekræftelse, der også udgør en kvittering for det indbetalte beløb. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, har mcnordic.dk accepteret din ordre, og der er indgået en bindende købsaftale.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
mcnordic.dk anvender QuickPay til online transaktioner. Betaling med kreditkort er derfor sikkert og certificeret af Nets.

Betaling via kreditkort er altid underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

Betaling kan ske med VISA, VISA/Electron, Eurocard/Mastercard, Diners, Maestro eller MobilePay.
Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver ikke pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering.

Ved mistanke om kortsvindel forbeholder mcnordic.dk sig retten til at annullere købet.

§ 5 Forsendelse og levering
Levering sker med GLS, PostNord eller anden kurerservice via ShipMondo og efter bedste pris og leveringsforhold eller som afhentning hos MC Nordic.

Ved valg af pakkeshop vil du blive forespurgt efter fremvisning af billed legitimationsamt ordrebekræftelse ved afhentning.

Leveringsomkostningerne betales af køber. Levering sker normalt inden for 5-7 arbejdsdage, efter at bestillingen er modtaget.

mcnordic.dk leverer kun i Danmark (ikke til Færøerne eller Grønland, og alle bestillinger til Færøerne eller Grønland vil blive annulleret uden varsel.)

§ 6 Fejl og mangler
Købelovens regler finder anvendelse på eventuelle fejl og mangler ved Varerne.

§ 7 Reklamation
Du skal give mcnordic.dk meddelelse om eventuelle mangler ved Varerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Hvis du har givet mcnordic.dk meddelelse om eventuelle mangler ved Varerne inden to uger efter, at du har opdaget manglen, vil reklamationen altid være rettidig.

Du skal under alle omstændigheder reklamere over eventuelle fabrikationsfejl og mangler inden to år efter, at du har fået Varerne leveret.

Du kan fremsende din reklamation til shop@mcnordic.dk

mcnordic.dk behandler din reklamation hurtigst muligt og senest inden for 5-7 arbejdsdage.

§ 8 Fortrydelsesret og fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået leveret Varerne.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om Varerne. Fortrydelsesfristen begynder ikke at løbe, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du f.eks. har fået leveret Varerne mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger på dette tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele mcnordic.dk din beslutning om, at du vil fortryde denne aftale. Hvis du vil afgive denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende din meddelelse inden fristens udløb.

Følge af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer mcnordic.dk betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor mcnordic.dk modtog meddelelse om din beslutning om at fortryde den indgåede aftale.

mcnordic.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Du skal returnere Varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret mcnordic.dk om udøvelsen af din fortrydelsesret.

mcnordic.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil du har returneret Varerne.

Du hæfter for en eventuel forringelse af Varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af Varerne, end hvad der er nødvendigt for at Varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

MC Nordic
Rørmosevej 9
3520 Farum
E-mail: shop@mcnordic.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:


Bestilt den: ________________________ Modtaget den: ________________________

Forbrugerens navn: _______________________________________________________

Forbrugerens adresse: ____________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________ Dato: _______________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Reklamationsbehandling
Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan du klage til nedenstående e-mail adresse. Klager over fejl ved varen skal ske inden rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Audi merchandise webshop modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt dog senest inden for 5-7 arbejdsdage.

Oplysning om klagemuligheder
Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse, kan du kontakte www.mcnordic.dk , tlf. 26 85 42 70 eller mail: shop@mcnordic.dk

Navn: Stokbæk MC-cykler ApS
Adresse: Rørmosevej 9
Postnr.: 3520 Farum
CVR: 29632014 og Tlf.: 26 85 42 70

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse shop@mcnordic.dk

Kontakt
Ønsker Du at kontakte MC Nordic’s webshop angående reklamationer eller andet vedr. merchandise kan det gøres pr. email til shop@mcnordic.dk eller nedenstående adresse.

Navn: Stokbæk MC-cykler ApS
Adresse: Rørmosevej 9
Postnr.: 3520 Farum
CVR: 29632014
Tlf.: 26 85 42 70

§ 9 Brug af Persondata
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.
Når du køber Varer hos mcnordic.dk, vil mcnordic.dk registrere og behandle persondata for at kunne opfylde den indgåede aftale om køb af Varerne. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik.

§ 10 Lovvalg
Dansk ret finder anvendelse.